Søk

Smartsons brukervilkår

 

Vilkårene under gjelder for deg som bruker og som en person som ønsker å delta som testpilot for Smartson. Vilkårene utgjør en avtale mellom deg og Smartson Consumer Services AB (et foretak med organisasjonsnr. 556580-0157 og adresse Industrigatan 4 A, 112 46 Stockholm, Sverige). Hvis du har spørsmål, kan du kontakte oss her: support@smartsontestpilot.zendesk.com

For spørsmål om behandling av dine personopplysninger viser vi til Smartsons personvernerklæring her: https://smartson.no/personvern/

Aksept

Når du melder deg som testpilot, godtar du samtidig Smartsons bruksvilkår som beskrevet i dette dokumentet. Du bekrefter også samtidig at du har lest Smartsons personvernerklæring. Hvis du ikke godtar disse bruksvilkårene, kan du ikke delta som testpilot for Smartson.

Forpliktelser og levering av testprodukt

Som testpilot forplikter du deg til å etterleve disse bruksvilkårene. Ytterligere vilkår som gjelder spesifikke tester, vil alltid kommuniseres til deg via siden hvor du registrerer deg for hver enkelt test. Du må sette deg inn i og etterleve vilkårene for å kunne være testpilot i hver enkelt test.

Forskjellige tester har forskjellige krav som må oppfylles før du kan bruke testproduktet. Som testpilot vil du enten motta produktet gratis eller til kjøpe det til redusert pris før testen. Noen ganger kan du få muligheten til å kjøpe produktet etter testen. Vanligvis vil du også kunne returnere produktet hvis du ikke ønsker å beholde det.

Ytterligere informasjon om levering, angrerett, reklamasjoner og annen lovpålagt informasjon gjøres tilgjengelig for hver enkelt test. Hvis du som testpilot ikke oppfyller dine forpliktelser eller ikke gjennomfører testoppdraget, kan du avkreves erstatning tilsvarende markedsverdien til produktet eller måtte levere tilbake produktet i perfekt stand.

Du kan ikke selge eller pantsette produktet før 12 uker etter at du mottok det. Smartson eller Smartsons kunde er eier av produktet under denne 12-ukersperioden.

Skatter og avgifter

Du svarer for eventuelle ytterligere skatter eller avgifter som påløper for varer og tjenester mottatt for testformål. Informasjon om andre avgifter vil gis i forbindelse med hvert enkelt testoppdrag.

Deling

Som testpilot deler du dine meninger, opplevelser og resultater gjennom ord, bilder og videoer under testperioden gjennom Smartsons innholdskanaler. Noe av denne informasjonen kan være personlig, og som testpilot samtykker du til at Smartson og Smartsons leverandører behandler denne informasjonen for offentlig bruk i markedsføringen av produktet. Ditt samtykke innebærer at du gir Smartson og Smartsons kunder retten til å bruke informasjonen og materiellet uten ytterligere begrensninger.

Ærlig innhold og personlig deltakelse

Når du deltar som testpilot, må du være ærlig i din deltakelse og vurdering av produktet og ikke forsettlig villede eller gi ukorrekt informasjon. Det innebærer at du må anmelde produktet ut fra din personlige mening og at dine meninger kan presenteres sammen med ditt fornavn og etternavn i Smartsons kanaler og kanalene til Smartsons kunder. Du kan ikke delta anonymt som testpilot med mindre Smartson eksplisitt informerer om dette når testen begynner. Tekst, bilder, video og meninger kan også gjøres tilgjengelig i ubegrenset tid etter at testoppdraget er avsluttet.

Som testpilot må du opptre upartisk og ikke anmelde produkter på grunnlag av direkte eller indirekte instruksjoner gitt av andre. Det er meget viktig for Smartson at vi kan stole på at dine anmeldelser ikke er påvirket av andre enn deg selv. Du forplikter deg også til å ikke motta noen form for kompensasjon fra Smartsons kunder eller deres representanter eller fra deres konkurrenter og deres representanter.

Opphavsrett og beskyttet materiale

Som testpilot kan du ikke levere noe innhold som er beskyttet av andres opphavsrett eller åndsverkrettigheter eller utgjør forretningshemmeligheter, uten uttrykkelig samtykke fra innehaveren av disse åndsverkrettighetene. Hvis du navngir eller avbilder en annen person i dine anmeldelser eller innhold, må du innhente vedkommendes samtykke.

Godkjenning av opplastet materiale

Som testpilot gir du tillatelse til at Smartson og Smartsons kunder kan bruke bilder, video og opplysninger du har gitt Smartson, sammen med ditt navn og bilde.

Denne tillatelsen dekker markedsføring i form av publisering på internett og i andre medier. Tillatelsen er evigvarende og uten geografiske begrensninger. Du kan derfor ikke hevde eller påberope deg åndsverksrettigheter for noe av innholdet du leverer. Smartson og Smartsons kunder er ikke forpliktet til å tilby deg kompensasjon for innhold du deler. Ved å godta disse betingelsene samtykker du til at denne kompensasjonsavtalen er rettferdig. Smartson og Smartsons kunder er ikke forpliktet til å redigere eller endre innhold du sender til oss.

Uegnet innhold

Vi minner deg om at vi holder en god tone oss imellom på Smartsons innholdskanaler. Smartson kan når som helst moderere eller endre poster eller suspendere brukere hvis innhold anses som uegnet i betydningen støtende, krenkende eller rasistisk.

Mulig skade eller negativ innvirkning på helse

Som testpilot tester du produktet eller produktene på eget initiativ og egen risiko. Hvis et produkt har sikkerhetsinstruksjoner, må du lese dem og følge dem. Smartson bærer ikke noe produktansvar for testede produkter, dette ansvaret ligger hos Smartsons kunde.

Alder

For å delta som testpilot må du være minst 18 år gammel.

Endringer i disse bruksvilkårene

Vi forbeholder oss retten til å endre disse vilkårene etter eget forgodtbefinnende. Endringene vil gjelde for alle oppdrag som begynner etter at endringene trer i kraft. Vi anbefaler at du besøker Smartsons nettsted for å holde deg oppdatert på våre bruksvilkår.