Søk

Personvern

 

Smartson Consumer Services AB (Smartson), org.nr: 556580-0157, er ansvarlig for personopplysninger og for håndteringen av dine personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning. Disse retningslinjene gjelder fra og med 25.05.2018.
Det er frivillig å akseptere Smartsons retningslinjer for personvern og å la Smartson få tilgang til og håndtere dine personopplysninger. Uten å gi personopplysninger for videre håndtering av Smartson, har du ikke mulighet for å kunne delta som testpilot eller bruke vår tjeneste fullt ut.

Disse retningslinjene gjelder uansett hvilken enhet du bruker for å få tilgang til tjenesten vår. Informasjon vi samler er blant annet informasjonen som du velger å fylle ut når du tar kontakt med oss eller når du velger å delta i noen av våre aktiviteter eller bruke våre tjenester. Vi kan også samle inn informasjon som ikke er beskrevet i disse retningslinjene, inkludert ditt samtykke i de spesifikke tilfellene.

Behandling av personopplysninger

Databeskyttelsesforordningen (GDPR) Regler for innsamling og håndtering av personopplysninger styres fra 25. mai 2018 av databeskyttelsesforordningen, GDPR, som er den samme for alle EU-land. Formålet med den nye loven er blant annet å fremme fri konkurranse og å gjøre det lettere for bedrifter å ekspandere i EU ved at reglene for innsamling og behandling av personopplysninger, er de samme i hele EU. Et viktig formål med databeskyttelsesforordningen er enkeltpersoners rett til å beskytte sine personopplysninger. Den nye loven stiller blant annet strengere krav til selskaper for hvordan de samler inn og bruker personopplysninger. Alt er naturligvis ikke nytt, men mye av hvordan personopplysninger samles inn og brukes er allerede regulert, men det som har kommet til er blant annet at såkalt ustrukturert materiale inngår i kravene til bruk av personopplysninger.

Personopplysninger

Disse retningslinjene beskriver hva slags informasjon vi samler inn og hvordan vi bruker og beskytter informasjonen. Her står også hva du skal gjøre hvis du ikke vil at dine personopplysninger skal bli lagret i forbindelse med besøk på nettstedet vårt og hvordan du endrer informasjon som du allerede har gitt oss. retningslinjene refererer bare til denne nettsiden og ingen andre nettsider som er knyttet til denne nettsiden. Når du åpner nettsiden aksepterer du at svensk lov skal gjelde for alle spørsmål som måtte oppstå om bruken av denne nettsiden og innholdet.

Hvilke personopplysninger samles inn?

Vi samler inn personlig informasjon som navn, e-postadresse, postadresse, telefon og kjønn. Vi kan samle inn annen informasjon i tilfeller der det er nødvendig for den aktuelle kampanjen med hensyn til produktet og hvordan testpiloter velges ut.

Annen informasjon vi kan samle inn

Vi bruker informasjonskapsler (egne informasjonskapsler og tredjeparts informasjonskapsler) eller liknende for å samle inn annen informasjon når du besøker nettstedet vårt, se http://smartson.no/informasjonskapsler/.

Slik bruker vi dine personopplysninger

Personopplysningene du gir oss på denne nettsiden vil bli brukt til det formålet informasjonen ble gitt, for eksempel for å delta i undersøkelser eller for å delta som testpilot for å motta og teste produkter og tjenester, eller for å svare på eventuelle forespørsler fra deg. Betalingsinformasjon knyttet til kampanjer der du kjøper produktet, samles inn for å gjennomføre kjøpet. Vi har ikke tilgang til opplysninger knyttet til betalings- eller kredittkort, de håndteres av eksterne parter. Vi kan også bruke informasjonen til formål spesifisert på den nettsiden der du oppgir dine personopplysninger.

Vi kan bruke de opplysningene du oppgir (inkludert postadresse, e-postadresse, telefonnummer) for å kontakte deg.

Vi deler ikke personopplysninger vi samler inn med våre kunder eller andre tredjeparter, med mindre aktiviteten krever det.

Smartson kan samarbeide med tredjepartsleverandører for å utføre oppgaver for Smartsons regning, for eksempel å tilby IT-tjenester, administrere og analysere informasjon. Dette kan bety at leverandører i både EU/EØS og utenfor EU/EØS har tilgang til dine personopplysninger. Disse behandles i henhold til våre instruksjoner, og disse leverandørene har ikke rett til å bruke dine personopplysninger til noe annet formål enn det som er nødvendig for å kunne bruke vår tjeneste.

Vi ber deg om å legge merke til at i tilfeller der vi er pålagt ved lov eller i kraft av ransakelsesordre, pålegg, rettskjennelse eller lignende oppfordres til å avsløre dine personopplysninger, vil vi gjøre det.

Formål og støtte for behandling

Vi kan behandle dine personopplysninger basert på interessevekting. Dette inkluderer vår interesse for å tilby deg en tjeneste, markedsføre våre produkter og tjenester, og forbedre og utvikle vår tjeneste. Smartson kan også behandle personopplysninger du har gitt med eksplisitt samtykke til, for eksempel, å gjøre utvalg når du søker om å delta i en aktivitet, for å ta kontakt med deg for support og for å kunne overføre dine personopplysninger til tredjepart, for eksempel en distribusjonspartner, for å levere et produkt til deg.

Samtykket gjelder også at Smartson kan bruke profilen din til å skape relevante interessegrupper for markedsføringsformål, kommunisere med deg i sosiale nettverk der dine personopplysninger brukes til å samhandle med funksjoner i tredjeparts sosiale nettverk. Du kan finne ut mer om disse funksjonene og hvilke profilopplysninger vi kan få om deg, samt hvordan du går frem for å unngå at opplysningene blir offentliggjort ved å lese respektive sosiale nettverks personvernregler.

I likhet med tidligere har du rett til å abonnere på nyhetsbrev og annen informasjon fra oss. Du har rett til å motsette seg de tilfellene der vi baserer vår behandling på en interessebalansering. Du har også rett til å tilbakekalle samtykke og du har krav på såkalt dataportabilitet og også rett til å få dine opplysninger slettet.

Vi behandler dine personopplysninger så lenge som nødvendig med hensyn til formålet med behandlingen. Dette betyr at ulike opplysninger vil bli lagret i ulike tidsrom. Så lenge du abonnerer på våre tjenester, lagrer vi noen av dine personopplysninger. Hvis det er et lov om å lagre data i lang tid, vil vi følge slike lover. Bokføringsloven er et eksempel på lovgivning som sier at dokumentasjon må lagres i lang tid.

Datasikkerhet

Vi benytter passende tiltak for å beskytte dine personopplysninger. Alle identifiserbare personopplysninger er underlagt tilgangsbegrensninger for å forhindre uautorisert tilgang, endring eller misbruk.

Vi overholder generelle datasikkerhetsstandarder og beskytter informasjonen du deler med oss. Dette gjelder både ved overføring, håndtering og lagring. Du bør være oppmerksom på at ingen informasjonsoverføring på Internett er 100 % sikker. Vi arbeider kontinuerlig med å bruke akseptert forretningspraksis for å beskytte dine personopplysninger, men vi kan ikke garantere full sikkerhet.

Endringer i våre retningslinjer

Vi forbeholder oss retten til å endre eller fjerne disse personvernreglene når og på hvilken måte vi anser det som passende. Vi har rett til å legge inn nye retningslinjer på denne siden, og vi vil gjerne oppmuntre deg om å besøke nettstedet ofte for å holde deg informert.

Kontakt

Vi er forpliktet til å beskytte personvernet ditt på denne nettsiden. Ikke nøl med å kontakte oss hvis du har spørsmål, kommentarer eller er usikker på noe som helst med hensyn til disse retningslinjene. Dette gjelder også for rapportering av brudd på retningslinjene, eller for å rette opp eller oppdatere dine personopplysninger.


Våre kontaktopplysninger: Smartson Consumer Services AB, Industrigatan 4A, 112 26 Stockholm, eller e-post support@smartsontestpilot.zendesk.com eller ring til oss på +46 (0)8-545 201 60.
Du kan alltid be om en kopi av informasjonen vi har om deg.

Hvis du er misfornøyd med behandlingen av dine personopplysninger, vennligst ta kontakt med Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten.

Smartson er et uavhengig privateid media- og testfirma som har eksistert siden 1999.