Søk

Smartsons brukervilkår

 

For håndtering av personvern, dine opplysninger, informasjonskapsler m.m., vennligst se Smartsons personvernregler. Du finner personvernreglene på adressen: https://smartson.no/personvern/

Vilkårene nedenfor gjelder for deg som bruker som og ønsker å delta som testpilot gjennom Smartson.

Aksept

Når du registrerer deg som testpilot, aksepterer du Smartsons brukervilkår og Smartsons personvernregler.

Det er frivillig å akseptere Smartsons personvernregler, og å la Smartson få tilgang til og håndtere dine personopplysninger. Hvis du velger å ikke gi opplysningene til Smartson, kan du ikke delta som testpilot.

Forpliktelser og produktet

Vilkårene for de spesifikke testene formidles alltid på siden der du registrerer deg. For ulike tester gjelder ulike forutsetninger, enten du får testproduktet gratis eller du kan kjøpe produktet til en redusert pris før test. Noen ganger er det mulig å kjøpe produktet etter testing, og da er det vanligvis mulig å returnere produktet hvis du ikke vil beholde det. Du er også enig i at du ikke vil motta kompensasjon fra produsenten eller dens representanter, eller fra produsentens konkurrenter eller deres representanter.

Hvis du som testpilot ikke oppfyller din forpliktelse eller gjennomfører oppdraget, kan du bli krevet for kompensasjon tilsvarende markedsverdien til produktet eller du kan bli pålagt å returnere produktet i original tilstand. Det er ikke tillatt å selge eller pantsette produktet innen 12 uker etter at du har mottatt produktet.

Skatter og avgifter

Testpiloten er ansvarlig for eventuelle tilleggsskatter og avgifter for varer og tjenester som er mottatt for testformål.

Del

Som testpilot deler du dine meninger, erfaringer og resultater i ord, bilder og videoer i testperioden på Smartsons felles blogg. Deler av informasjonen kan være personlig og som testpilot gir du samtykke til at Smartson og Smartsons kunder behandler informasjonen som skal brukes offentlig til markedsføringsformål knyttet til produktet.

Ærlig innhold og personlig deltakelse

Når du deltar som testpilot skal du i din deltakelse og i evalueringen av produktet være ærlig og ikke forsettlig gi villedende eller uriktige opplysninger. Det er ikke mulig å delta som testpilot anonymt, med mindre det blir kommunisert av Smartson ved teststart. Dette betyr at du vurderer produktet basert på din personlige mening, og at dine meninger kan presenteres med fult for- og etternavn via Smartson og kundens kanaler. Tekster, bilder, filmer og meninger er også tilgjengelige i ubegrenset tid etter at aktiviteten er slutt.

Opphavsrett og beskyttet materiale

Du vil ikke levere brukergenerert innhold som er beskyttet av opphavsrett, varemerke, forretningshemmelighet, rett til offentliggjøring eller andre eiendomsrettigheter uten uttrykkelig samtykke fra innehaveren av denne opphavsretten, varemerket, forretningshemmeligheten, rett til offentliggjøring eller andre eiendomsrettigheter.

Godkjenne bruken av materiale som lastes opp

Som testpilot tillater du Smartson og Smartsons kunder å bruke bildene, videoene og informasjonen som du har oppgitt sammen med ditt navn og bilde, til markedsføringsformål, for publisering på nettet og andre medier, nå og i fremtiden, så lenge som noen opphavsrett eksisterer. Du avstår fra å kreve eller hevde opphavsrettigheter for noe av det brukergenererte materialet.

Smartson eller Smartsons kunder er ikke forpliktet til å tilby deg noen betaling for innholdet du deler eller mulighet til å redigere, fjerne eller endre brukergenerert innhold sendt til Smartson.

Ikke egnet materiale

Vi vil minne deg om at vi holder en god tone mot hverandre på Smartsons blogg. Smartson kan til enhver tid moderere, justere eller deaktivere brukere og innlegg hvis materiale anses å være upassende i form av å være støtende, rasistisk eller hvis det hetser en folkegruppe.

Eventuell skade eller helsepåvirkning

Du tester produktet/produktene som testpilot på eget initiativ og risiko. Du vil ikke still Smartson eller produsenten ansvarlig for noen helsepåvirkning ut fra denne testen.

Du er klar over at det kan være risikofaktorer i tillegg til det omtalte. Hvis du er usikker på dine personlige risikofaktorer, skal du ta kontakt med din lege. Hvis du har en sykdom eller tar medisin, er det ditt ansvar å rådføre deg med lege om potensielle helsepåvirkninger og om det passer for deg å delta.

Alder

Jeg bekrefter at jeg er minst 18 år gammel at jeg har lest og forstått meningen med denne teksten og at jeg er kompetent til å oppfylle denne avtalen.

Endringer i våre brukervilkår

Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer når og på hvilken måte vi anser det som passende. For å holde deg oppdatert på våre brukervilkår, oppfordrer vi deg til å besøke nettsiden vår ofte for å holde deg informert.